عدل آسا ، سامانه تخصصی پرسش و پاسخ حقوقی آنلاین

" عدل آسا " سامانه تخصصی پرسش و پاسخ حقوقی در رابطه با موضوعات حقوقی شما

مطالب سایت

آخرین نسخه دیسکی مقالات

ازدواج مجدد زوج در چه شرایطی امکان پذیر است

ازدواج مجدد زوج در چه شرایطی امکان پذیر است

سرفصل ها۱ ازدواج مجدد زوج۲ شرایط ازدواج مجدد زوج چیست ؟۳ ثبت ازدواج دوم زوج۴ دعوی ثبت ازدواج از سوی همسر دوم۵ مجازات زوج در ازدواج مجدد۶ ازدواج مجدد زوج در صورت حق حبس زوجه۷ نظریه مشورتی شماره ۱۱۶ مورخ ...

رای وحدت رویه ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳

رای وحدت رویه ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳

سرفصل ها۱ رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۳۲ خلاصه جریان پرونده اول۳ خلاصه جریان پرونده دوم رای وحدت رویه شماره ۵۹۹۴ نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ رای ...

نشوز زوج چیست ؟ و چه رفتارهایی از طرف مرد باعث ناشزه بودن آن می شود؟

نشوز زوج چیست ؟ و چه رفتارهایی از طرف مرد باعث ناشزه بودن آن می شود؟

سرفصل ها۱ نشوز زوج چیست ؟۲ مصادیق نشوز زوج۳  عدم پرداخت نفقه یکی از مصادیق نشوز زوج۴ سوء معاشرت و بدرفتاری با زوجه۵  عدم تهیه مسکن از سوی زوج یکی از مصادیق نشوز زوج۶  ترک حق قسم۷  عدم همکاری در ...

صدور چک چیست ؟ و انواع چک و قوانین مربوط به آن را بشناسید

صدور چک چیست ؟ و انواع چک و قوانین مربوط به آن را بشناسید

سرفصل ها۱ چک چیست ؟۲ انواع چکها۳  چکهایی که توسط اشخاص صادر می شود۴ چک سفید امضا چیست ؟۵ چک هایی که توسط بانک صادر می شود۶ ارکان چک۷ دسته چک صیادی چیست ؟۸ نحوه صدور دسته چک صیادی۹ سامانه ...

دعاوی علیه سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورت است؟

دعاوی علیه سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به چه صورت است؟

سرفصل ها۱ دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت۲ دعاوی علیه سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت۳ ۱- دعوای الزام سازنده به دریافت جواز تخریب و نوسازی۴ ۲- دعوای الزام سازنده به دریافت پایان کار در دعاوی قرارداد مشارکت در ساخت۵ ۳- ...

قوادی چیست و جرم قوادی و ادله اثبات قوادی به چه صورت است؟

قوادی چیست و جرم قوادی و ادله اثبات قوادی به چه صورت است؟

سرفصل ها۱ جرم قوادی چیست ؟۲ مجازات جرم قوادیگری۳ ادله اثبات قوادی۴ قوادی و معاونت در جرائم منافی عفت۵ نشست قضایی در مورد قوادی۶ نظر هیئت عالی۷ نظر اکثریت۸ نظر اقلیت جرم قوادی چیست ؟ قوادی یعنی واسطه گری بین ...

مطالب بیشتر - کلیک کنید
وکیل مهریه